Herstel na emotioneel misbruik/mishandeling

Wanneer je in een relatie ervaart dat er zodanig misbruik gemaakt wordt van jou als persoon, dan kan dit leiden tot emotionele en psychische schade. Het kan zijn dat je te maken hebt iemand met sterke manipulatieve trekken. Iemand die zo sterk manipuleert dat het leidt tot misbruik van jouw relationele inzet, zal alles in het werk stellen om jou door beïnvloeding te overtuigen van een zaak in zijn/haar voordeel. Ze gaan meestal plannend te werk om hun doelen te bereiken. Dit noemen we dan manipulatie.

(extreme) Vormen van manipulatie kunnen ernstige gevolgen hebben voor jou als persoon en een spoor van emotionele en dikwijls ook fysieke beschadigingen achterlaten. Na verloop van tijd merk je dat je zoveel van jezelf hebt ingeleverd ten gunste van de ander, dat je jezelf als het ware hebt verloren. In allerlei soorten van relaties kan manipulatie voorkomen: ouder(s), partner, kinderen, collega’s, vriend(in), binnen families, organisaties, (kerk) gemeenschappen etc.

Werkwijze

Als geregistreerd therapeut ben ik betrokken bij het netwerk ‘Het Verdwenen Zelf ‘ opgericht door Iris Koops en begeleid ik slachtoffers met emotionele en psychische schade na mishandeling en misbruik binnen een relationele setting in hun herstelproces. Het herstel is gericht op het bewust worden van eigen patronen en van daaruit werken naar wensen en doelen met als einddoel je eigen ‘zijn’. De nadruk zal veelal liggen op het versterken van de ik-kracht en het verkrijgen van regie over jouw eigen leven, wat zich uit in een keuzevrijheid in denken, voelen en handelen.

Lees hier meer over op: https://het.verdwenenzelf.nl
 

Therapie

Therapie face to face kan worden afgewisseld met therapiecontacten via e-mail- en/of telefoon. Zie ook ‘traumabehandeling’.

Klik hier om je aan te melden