Tarieven

Praktijk Zijnvol is aangesloten bij beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG), registerlid VPMW. Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de koepelorganistie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), is CPION erkend en voldoet aan de PLATO-eisen. De meeste zorgverzekeraars zullen hierdoor overgaan tot een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 

Wanneer er onduidelijkheden zijn over een eventuele vergoeding schroom dan niet om navraag te doen bij je zorgverzekeraar.

Tarieven:

Met ingang van 1 januari 2020:

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en daarmee gratis.
Intake -en behandelconsulten: € 65,- (tot 1-1-20 € 62,50), bij een inkomen op bijstandsniveau € 50,- (tot 1-1-20 € 47,50)

Partner-relatietherapie: € 72,50 per consult
Telefonische consulten langer dan een half uur: € 22,50

@Therapy (hulpverlening middels mailcontact): € 22,50 per door mij verzonden mail.

Voor cliënten met alleen een basisverzekering en een inkomen onder bijstandsniveau, hanteer ik het zogenaamde ‘tarief-naar-inkomen’ op basis van draagkracht. Ik wil hierbij rekening houden met ieders persoonlijke situatie. In onderling overleg zullen we hier dan afspraken over maken.

De bedragen zijn inclusief de tijd die ik besteed aan voorbereiding, verslaglegging en eventuele verdere administratieve tijd en correspondentie.

Vanuit de aanvullende verzekering is geheel of gedeeltelijk tegemoetkoming mogelijk. Zie: Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2019

Hulpverlening in de vorm van begeleiding middels een Persoon Gebonden Budget (PGB) kan wanneer er al een PGB aanwezig is. Wanneer er (nog) geen PGB is, maar er wel aanwijzingen zijn om hiervoor in aanmerking te komen, dan kun je je laten informeren bij het WMO-loket van je eigen gemeente.

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden op de dag en meteen na het consult via mail verstuurd met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen.

Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, dat wil zeggen op werkdagen 24 uur voor de afspraak, zullen volledig volgens het afgesproken tarief en behandelovereenkomst in rekening worden gebracht. Afspraken voor de maandag dienen op vrijdag te worden afgezegd.

Zie hier de uitgebreide Algemene betalingsvoorwaarden

Het tarief voor een lezing, workshop en/of psycho-educatie is afhankelijk van de aanvraag en de tijdsduur van de bijeenkomst.

Wanneer je een klacht hebt of je bent naar jouw oordeel onzorgvuldig of verkeerd door mij behandeld, dan kun je een klacht indienen. De klachtenbrochure en procedure is te downloaden via de website van de NFG en ligt in de folderkast in de hal van de praktijk.