Aanmeldstop

Nu de wachtlijst langer dan een half jaar is acht het niet verantwoord om deze nog verder te laten oplopen. Met tegenzin zie ik me genoodzaakt om een aanmeldstop in te lassen.

Daarnaast zal de structuur en invulling van de praktijk het komende jaar wijzigen. Hierover binnenkort meer.