Begeleiding (PGB / WMO)

Soms is het (even) nodig om begeleiding te ontvangen in je eigen woonsituatie of wanneer je in een tijdelijk opvangvoorziening verblijft. Jij verdient tijd en aandacht om op een passende manier begeleid te worden. Daarom help ik jou graag met de dagelijkse gang van zaken. Met als doel dat je zo zelfstandig mogelijk (weer) deel kunt nemen aan het leven in jouw eigen woonomgeving.

Mijn begeleiding en ondersteuning stem ik, samen met eventuele andere begeleiders af, op jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Wanneer het nodig is om aanvullende zorg of begeleiding van andere instanties in te schakelen bespreken we dit samen. Natuurlijk kan ik je ook ondersteunen bij het aanvragen van deze hulp.

Voorbeelden van begeleiding die ik bied: 

  • Vergroten van zelfredzaamheid/zelfstandigheid
  • Hulp bij het leren omgaan met een beperking, ook voor je omgeving
  • Hulp bij het aangaan/behouden van sociale contacten
  • Aanbrengen van een dagstructuur
  • Hulp bij het plannen en uitvoeren van de huishouding en activiteiten
  • Hulp bij het nemen van besluiten/keuzes maken
  • Ondersteuning bij het doen van de administratie/beheren van geld
  • Oefenen van gedragsvaardigheden
  • Staande te blijven in het hier-en-nu om terugval te voorkomen

Klik hier om je aan te melden