Ik ben verwijzer

Met mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening bied ik therapeutische behandeling aan. Mijn praktijk is daarmee een versterking van de eerstelijnshulp- en zorg. Ik werk niet alternatief, maar additief/complementair en kan zo een brug slaan tussen diverse hulpverleningsinstanties.

Praktijk Zijnvol is een praktijk voor curatieve complementaire psychosociale hulpverlening. Dit betekent dat mijn hulpverlening aanvullend op en ondersteunend is aan de (basis of specialistische) GGZ.

De hulpverlening van praktijk Zijnvol wordt door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket. De vergoeding voor psychosociaal therapie valt onder de complementaire zorg en werkt zo veel mogelijk vanuit beproefde methoden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Een schriftelijke verwijzing is geen vereiste voor vergoeding.

Regelmatig laat ik mij bijscholen op post-HBO niveau en volg ik trainingen, cursussen en masterclasses om mijn deskundigheid verder te professionaliseren en neem ik deel aan intervisie. Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaringen in voor psycho-educatie binnen De Veenkoloniën en de problematiek die daarmee samenhangt.  

Mijn hulpverlening (als NFG geregistreerd psychosociaal therapeut en registertherapeut BCZ®) is curatief, herstelgericht en laagdrempelig. Ik ben eclectisch opgeleid en werk vanuit een brede expertise om te interveniëren. Voorbeelden hiervan zijn: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, positieve psychologie, transactionele analyse, voice dialogue, lichaamsgericht en systemisch werken (tafelopstellingen), narratieve therapie, benadering vanuit de Gestalttherapie.

Ik heb een 4-jarige opleiding Psychosociale Hulpverlening afgerond en ben in het bezit van het Hbo- diploma Psychosociaal Werk. Tevens heb ik een erkende opleiding psychosociale -en medische basiskennis gevolgd. Deze opleiding voldoet aan de PLATO-eisen. Mijn diploma’s zijn erkend door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Mijn werk is curatief gericht en heb voldoende kennis van psychopathologie en ben bekend met de DSM-IV en DSM-V. Ik ken de grenzen van mijn kunnen en zal bij ernstige As 1-en/of As 2 problematiek doorverwijzen naar daarvoor gespecialiseerde  professionals of instellingen. 

Afstemming op de cliënt met zijn/haar behoefte in afstand en nabijheid zijn belangrijke elementen in mijn begeleiding. Ik gebruik waar nodig oefeningen, diverse gevalideerde vragenlijsten en erkende testen. Verschillende (huiswerk-) opdrachten stimuleren mijn cliënten om de opgedane inzichten actief toe te passen.

Voortgangsprocessen kunnen schriftelijk -na schriftelijke toestemming van de cliënt- aan u worden overlegd. Indien nodig en eveneens met schriftelijke toestemming van de cliënt is multidisciplinair overleg mogelijk. 

U kunt uw patiënt doorverwijzen met:

 • traumatische ervaringen
 • vermoeden van trauma na emotioneel misbruik/mishandeling
 • herkennen van problematiek bij generationele overdracht 
 • zelfbeeld -of identiteitsproblemen
 • (faal-)angst -en paniekklachten
 • zingevingsvraagstukken
 • depressieve klachten en lichte tot matige depressie (bij voorkeur in multidisciplinaire aanpak)
 • (gestagneerde) rouw en verlies
 • overspanning en burn-out klachten

Registraties Praktijk Zijnvol:

 • NFG Register Lid inschrijfnummer: 8094
 • RBCZ licentienummer: 810464R
 • Geregistreerd EMDR Therapeut en master Practitioner (www.emdr-therapeuten.nl)
 • AGB code zorgverlener: 90100109
 • AGB code onderneming: 90059724
 • KvK: 59503491