Therapie

Soms lukt het niet goed alleen de draad van het leven weer op te pakken als het tegenzit. Denk niet te lang ‘Het moet eerst erger worden!’ of ‘Ik moet er alleen uitkomen!’. Juist als je er vroeg bij bent, kan gerichte therapie goed helpen.

Ieder mens is uniek. Veel klachten en symptomen zijn dat niet. Dit is goed om te weten, want enerzijds laat het zien dat je niet ‘raar of gek’ bent en dat meer mensen met dezelfde problemen kampen. Anderzijds betekent het ook dat er inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan en er goede behandelmethoden zijn ontwikkeld voor de meeste psychische klachten/problemen.

Veel mensen denken of hebben een vermoeden dat hun problemen en klachten te maken hebben met hoe zij met zichzelf, met anderen en met omstandigheden omgaan. Of weten dat dit te maken heeft met gebeurtenissen uit het verleden of heden, wellicht in de te verwachten toekomst, maar kunnen dit geen plaats geven.

Psychosociale therapie leert je bewuster te zijn van de werking en de samenhang tussen emoties, gedachten en gedrag. Daarnaast de invloed van omstandigheden en je eigen aandeel in de moeilijkheden die je ondervindt.

Soms lukt het niet om zelf oplossingen te vinden. Dit geeft innerlijke spanningen, vaak lichamelijk klachten en dikwijls ook spanningen in relatie met je omgeving.

Ik wil luisteren naar jouw verhaal, naar de daarbij behorende gedachten, gevoelens en wat jouw lichaam jou hierin wil duidelijk maken en heeft te vertellen. Samen met jou zoeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen, dit te ervaren, waarbij ik je soms een spiegel zal voorhouden.

Psychosociale therapie bestaat dan ook uit een traject met gesprekken en oefeningen waarbij jij de regie hebt en het tempo bepaalt.

Het therapeutische proces is wat mij betreft afhankelijk van wederzijds vertrouwen, openheid en eerlijkheid en het willen samenwerken. Belangrijkste voorwaarde voor een positief resultaat is dan ook de ‘klik’ tussen jou als cliënt en mij als therapeut.

Wacht niet langer en meld je aan. Ik bied je een goede plek waar alle tijd en ruimte is voor jou en we samen zullen werken aan jouw hulpvraag. Hulpvragen kunnen heel divers zijn: 

 • Somberheid
 • Stemmingsstoornissen (depressieve gevoelens en negatieve gedachten)
 • Angst -en paniekklachten
 • Faalangst, weinig tot geen zelfvertrouwen
 • Perfectionisme
 • Piekeren
 • Rouw -en verliesverwerking
 • Overspanning en burn-out klachten
 • Zelfbeeld -en identiteitsproblematiek
 • Zingevingsvraagstukken

Maar ook – zie kopje ’traumabehandeling’:

 • Traumatische ervaringen
 • (vermoeden van) Vroegkinderlijke traumatisering
 • Emotioneel misbruik/mishandeling
 • Herkennen van problematiek bij generationele overdracht van trauma
 • Hechtingsproblematiek als trauma

Merk jij dat dit speelt in jouw leven? Jijzelf hebt de sleutel om het tij te keren! Hoe? Daar help ik je graag bij.

Klik hier om je aan te melden