Therapie

Soms lukt het niet goed alleen de draad van het leven weer op te pakken als het tegenzit. Denk niet te lang ‘Het moet eerst erger worden!’ of ‘Ik moet er alleen uitkomen!’. Juist als je er vroeg bij bent, kan gerichte therapie goed helpen.

Wie snakt niet naar een leven waarin je de juiste keuzes maakt die passen bij wie jij bent en wilt zijn. Maar … soms is het moeilijk om dat in praktijk te brengen. Eerlijk naar jezelf kijken en -als dat nodig is- andere keuzes maken, je gedrag aanpassen en nieuwe gewoontes aanleren. Een uitdaging, maar niet onmogelijk!

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je mentaal goed voelen en een gezond lichaam zijn beide nodig om goed te kunnen functioneren. Moeilijke en soms ingewikkelde situaties kunnen klachten en/of problemen veroorzaken en verstoren daarmee het evenwicht tussen lichaam en geest. Soms lukt het dan niet om hier zelf uit te komen of oplossingen voor te vinden. Dit geeft innerlijke spanningen, vaak lichamelijk klachten en dikwijls ook spanningen in relatie met je omgeving.

Ik wil luisteren naar jouw verhaal, naar de daarbij horende gedachten, gevoelens en wat jouw lichaam jou hierin wil duidelijk maken en heeft te vertellen. 

Gedrag komt voort uit wat zich van binnen bij je afspeelt. Wat typeert jouw persoonlijkheid, waar liggen je talenten, je behoeften en kwaliteiten? Welke waarden zijn voor jou belangrijk? En ook: wat zijn jouw struikelblokken op die weg, hoe komt het dat je uit evenwicht raakt? 

Wacht niet langer en meld je aan. Ik bied je een goede plek waar alle tijd en ruimte is voor jou en we samen zullen werken aan jouw hulpvraag. Hulpvragen kunnen heel divers zijn: 

  • Traumatische ervaringen 
  • Vermoeden van trauma na (vroegkinderlijk) emotioneel misbruik/mishandeling
  • Herkennen van problematiek bij generationele overdracht 
  • Zelfbeeld -of identiteitsproblemen
  • (Faal-)angst -en paniekklachten
  • Zingevingsvraagstukken
  • Depressieve klachten 
  • (Gestagneerde) rouw en verlies
  • Overspanning en burn-out klachten

Merk jij dat dit speelt in jouw leven? Jij hebt de sleutel om het tij te keren! Hoe? Daar help ik je graag bij.

Klik hier om je aan te melden