Kennismaking

Wie is Gerda?

Mijn naam is Gerda Idema, geboren in mei 1966 te Tweede Exloërmond en sinds enkele jaren weer woonachtig in het huis waar ik geboren ben. Sinds 1989 ben ik getrouwd met Arjan en samen hebben we 2 prachtige dochters mogen krijgen. Lees verder

Kwaliteit en Privacy

Ik ben geregistreerd en ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en stel mijzelf hiermee onder het tuchtrecht, beroepscode en bijscholingsreglement door hen gehanteerd. Daarnaast sta ik als registertherapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en WGBO. Praktijk Zijnvol is gecertificeerd en geregistreerd met het Kiwa Keurmerk ZZP’ers Zorg, niveau 5. Lees verder

De Veenkoloniën

Wie zich in de Veenkoloniën verdiept zal daar de armoede en achterstand in materieel en psychosociaal opzicht niet ontgaan. Lees verder

Persoonlijk verhaal

Tijdens mijn werk van de afgelopen 25 jaren binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg heb ik ontdekt, dat de bevolking in ‘De Veenkoloniën’ zeer verschillend is ten opzichte van de bevolking in de aangrenzende zandgronden. Ik herkende een neerslachtige houding in ‘De Veenkoloniën’ en vroeg me af, mede naar aanleiding van eigen ervaringen, of er wellicht sprake zou kunnen zijn van ‘onderdrukking’. Lees verder

Waarom de naam Zijnvol?

Het woord Zijn staat in Praktijk Zijnvol centraal. Zijn staat allereerst voor identiteit, wie je bent! Ik heb ontdekt hoe belangrijk het is om krachtig te staan in je identiteit, in wie je bent. Soms is het een hele zoektocht en ontdekkingsreis om dit te ontdekken en hoe het komt dat je doet zoals je doet, maar vooral dat je bent zoals je bent. Lees verder

Tarieven

Praktijk Zijnvol is aangesloten bij beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG), registerlid VPMW. Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de koepelorganistie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), is CPION erkend en voldoet aan de PLATO-eisen. De meeste zorgverzekeraars zullen hierdoor overgaan tot een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.  Wanneer er onduidelijkheden zijn over een eventuele vergoeding schroom dan niet om navraag te doen bij je zorgverzekeraar. Lees verder