Zakelijk

Kwaliteit en Privacy

Ik ben geregistreerd en ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en stel mijzelf hiermee onder het tuchtrecht, beroepscode en bijscholingsreglement door hen gehanteerd. Daarnaast sta ik als registertherapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en WGBO. Praktijk Zijnvol is gecertificeerd en geregistreerd met het Kiwa Keurmerk ZZP’ers Zorg, niveau 5. Lees verder

Tarieven

Praktijk Zijnvol is aangesloten bij beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG), registerlid VPMW. Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de koepelorganistie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), is CPION erkend en voldoet aan de PLATO-eisen. De meeste zorgverzekeraars zullen hierdoor overgaan tot een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.  Wanneer er onduidelijkheden zijn over een eventuele vergoeding schroom dan niet om navraag te doen bij je zorgverzekeraar. Lees verder

Aanbevelingen


Lees verder