Bestellen

Ik ben een kind van de Veenkoloniën. Een gebied in Groningen en Drenthe, waar ik ben geboren en nog steeds woon. Turf, een brandstof waar rijke bazen goed aan verdienden. Het systeem in de Veenkoloniën was simpel: arbeiders werken en zoeken maar uit hoe en waar ze wonen en leven. De bazen betalen zo weinig mogelijk en strijken de winst van het turf op.

Onderdrukkers en onderdrukten leefden hier naast elkaar en hun nazaten doen dat nog steeds, niemand die er iets van zegt. De rest van Nederland heeft er blijkbaar ook geen weet van. Staat de Veenkoloniën stil in haar ontwikkeling?

Generaties droegen hun overtuigingen en patronen op de volgende generaties, waardoor er in wezen niets is veranderd. Want wie als een dubbeltje is geboren zal nooit een kwartje worden. Een mentaliteit van heersen en overheerst worden.

Verandering begint bij bewustwording. Als je je geschiedenis kent, kun je de toekomst aan. Pas dan kun je iets veranderen.

Bestellen

Bestellen

Recensies

Een week nadat ik het boek had gelezen kwam ik iemand tegen van mijn lagere school periode. De manier waarop ze met me omging, had ik tot nu toe alleen maar in een gevoel kunnen vatten. Na het lezen van jouw boek kon ik er woorden aangeven. Ze sprak me aan op een vriendelijke, maar naar mijn gevoel ietwat neerbuigende manier. Ik voelde me weer dat arbeiderskind dat net even lager op de ladder stond, omdat haar ouders middenstanders waren.

Ik denk niet een groot verschil, maar het speelde altijd een rol in de tijd dat ik jong was. Voor het eerst kon ik woorden geven aan iets wat tot nu toe alleen maar een gevoel was. Het grote standsverschil dat je ertoe bracht je altijd de mindere te voelen. Het was normaal in dit gebied en ik kwam erachter dat ik waarschijnlijk op dezelfde manier reageer naar iemand die naar mijn gevoel uit een lagere sociaal milieu kwam. Het heeft me echt doen nadenken en ik ben blij dat je in je boek gevoelens weet om te zetten in woorden. Bedankt voor je geweldige boek.

Trouwens ook heb ik in onze kerk in een aantal situaties ontdekkingen gedaan over sommige mensen die deze macht gebruiken. Maar ook zag ik de sprakeloosheid die er ontstaat van degene die wordt gebruikt.
Ik ben blij met dit nieuwe inzicht en nogmaals bedankt voor je boek.

Na het lezen van het boek van Gerda ben ik geraakt door het feit dat de geschiedenis nog steeds een enorme invloed heeft op het leven wat je leidt. In de Veenkoloniën heeft de geschiedenis enorme littekens achtergelaten. In mijn werk (als verpleegkundige) kom in regelmatig in aanraking met mensen uit de deze streek, ik herken nu veel littekens en de problematiek. Mijn vooroordeel heb ik opzij gezet en laat mij niet tegenhouden door een stille houding, maar ga het contact aan

Sprakeloosheid doorbroken, angst overwonnen; een pakkende tekst die duidelijk maakt wat er in onze omgeving zich heeft afgespeeld en nog steeds speelt, maar die ook aangeeft dat er verandering mogelijk is. Het boek geeft goed weer, dat het volk zich heeft laten onderdrukken en door hun negatieve levensinstelling niet bij machte waren om hier verandering in te brengen.

Duidelijk wordt het ook dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. Jammer, daardoor zijn er een heleboel mensen niet tot hun recht gekomen en jammer genoeg zie je dat tot op heden nog, zelfs bij jonge mensen. Zelf hebben we ervoor gekozen dat wij, als gezin, hier verandering in willen brengen. Dat werkt door in ons bedrijf, maar ook de kinderen hebben wij naar een andere school gedaan om zo herhaling te voorkomen en hun de mogelijkheden te laten zien die er zijn voor hun toekomst. Wij hopen dat het boek veel zal worden gelezen en dat het zo voor heel veel andere mensen een gevoel van herkenning zal geven, waardoor ze het leven anders kunnen gaan zien en daar invulling aan gaan geven

Sprakeloosheid doorbroken, angst overwonnen in de Veenkoloniën; met veel interesse en plezier heb ik dit boek gelezen. De geschiedenis en ook alle feitelijke recentere cijfers geven naar mijn beeld een goed inzicht in de problematiek. De mogelijke oorzaken van het gedrag en de houding van de mensen in de Veenkoloniën worden doordacht beschreven.

De vele gesprekken met bevolking en met professionals zijn van een onschatbare waarde. Met name het hoofdstuk psychologie heeft mij op een positieve manier geraakt. Een boek om zeker nog een keer te lezen en daarna misschien nog een keer. Gerda, bedankt voor het delen van al jouw onderzoek en kennis over deze belangrijke periode in onze Vaderlandse Geschiedenis.

Het boek vind ik mooi vormgegeven, interessant en geeft veel inzicht in de bevolking en regio van De Veenkoloniën.

Ik heb het boek in 2 dagen uitgelezen, heel boeiend en goed geschreven!

Ik heb het boek gelezen en ik vond het erg interessant en boeiend. Toen ik hier 8 jaar geleden kwam wonen, vielen me een heleboel dingen hier in het dorp op die in het boek worden beschreven. Ik irriteerde me daar aan, omdat ik dat totaal niet gewend was en ik het ook niet begreep.
Ik begrijp nu waarom ik me vaak zo anders voel hier in het dorp.