Waarom de naam Zijnvol?

Het woord Zijn staat in Praktijk Zijnvol centraal. Zijn staat allereerst voor identiteit, wie je bent! Ik heb ontdekt hoe belangrijk het is om krachtig te staan in je identiteit, in wie je bent. Soms is het een hele zoektocht en ontdekkingsreis om dit te ontdekken en hoe het komt dat je doet zoals je doet, maar vooral dat je bent zoals je bent.

Het woord ‘Zijn’ verwijst ook naar God de Vader. Op diverse plekken in de Bijbel maakt God zich bekend als: ‘Ik ben de Heer’ of ‘Ik ben de God van je vader’. 

In het Bijbelboek Exodus 3 : 13 – 14 staat het volgende:
Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de naam van die God?’ wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ‘IK BEN DIE ER ZIJN ZAL. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ‘IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd’. 

Deze tekst (en meer) heeft mij gebracht tot de naam Zijnvol. God heeft zich bekend gemaakt als IK BEN, dit is een vervoeging van het werkwoord Zijn. God is aanwezig, bij de mooie en de minder mooie momenten in het leven en hij heeft toegezegd er altijd te zullen zijn, nu en in de toekomst. Vol zijn van ‘IK BEN’.

In de letter O staat een symbool, welke 4 betekenissen heeft:

Het symboliseert een kompas, een richtingwijzer. Praktijk Zijnvol wil je helpen richting te geven aan je leven, zodat je het stuur (weer) daadkrachtig in handen kunt nemen. Praktijk Zijnvol wil je begeleiden tijdens je ontdekkingsreis in de richting van je identiteit. 

Het symbool geeft ook een ster weer, een stralende ster om te schijnen. Je bent niet bedoeld om in een hoekje te zitten en niet op te vallen, maar om te schitteren en licht te geven in het donker. 

Het kruis van Jezus is eveneens als symbool te herkennen. Het 

kruis waaraan Hij geleden heeft voor ons en die gemaakt heeft dat wij vrij toegang hebben tot de Vader hebben. De basis van het Christelijke geloof.

Als laatste steekt de rechtse groene punt iets buiten de letter L. Dit betekent buiten kaders denken. Soms is het nodig om buiten de geijkte patronen van je eigen denken te gaan om ergens anders te kunnen komen.

De kleuren blauw en groen hebben een betekenis. 
Blauw staat behalve voor gerechtigheid ook voor trouw en waarheid. In een gebied waar veel leed is geleden en recht aan de mensheid vaak is geschonden is rechtvaardigheid op zijn plaats, maar alleen vanuit waarheid, hoop en trouw. In de Bijbel wordt de kleur blauw o.a. ook geduid als de Heilige Geest, door wie ik mij graag laat inspireren.  

Groen staat voor nieuw leven, herstel en vernieuwing. Het is de kleur van hoop en maakt mensen blij. 

Symboliek golfbeweging
Golven duiden op een voortdurende beweging en verandering. Niets is blijvend en alles gaat voorbij. Zo zit je op de top van een golf en zo in het dal van misschien wel diezelfde golf. Dit hoeft dan niet het einde te betekenen om in het dal te blijven, maar om juist te werken en je te ontwikkelen richting de top van een golf. 

Praktijk Zijnvol wil ondersteunend zijn in dit voortdurende proces van veranderingen, om zo behulpzaam te zijn om te komen daar waar jij wilt Zijn.