Ik zoek hulp

Ervaar je problemen en ben je op zoek naar goede hulp? Wacht niet langer en meld je aan. Er is vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Hierdoor hoeft het eigen risico niet gebruikt te worden. Ik bied je een goede plek waar alle tijd en ruimte is voor jou en we samen aan het werk kunnen aan jouw hulpvraag. De hulpvraag kan bijvoorbeeld voortkomen uit:

  • traumatische ervaringen 
  • trauma na emotioneel misbruik/mishandeling
  • zelfbeeld -of identiteitsproblemen
  • (faal-)angst -en paniekklachten
  • zingevingsvraagstukken
  • relatieproblemen
  • depressieve klachten en lichte tot matige depressie
  • (gestagneerde) rouw en verlies
  • overspanning en burn-out klachten

Psychosociale therapie

Soms lukt het niet goed alleen de draad van het leven weer op te pakken als het tegenzit. Denk niet te lang ‘Het moet eerst erger worden!’ of ‘Ik moet er alleen uitkomen!’. Juist als je er vroeg bij bent, kan psychosociale hulpverlening goed helpen.
Lees verder

Traumabehandeling

Als je vervelende dingen hebt meegemaakt als een ongeluk, geweld, misbruik of een andere nare ervaring, wellicht meerdere ervaringen, dan kun je daar (erg) lang de gevolgen van merken. Wat er is gebeurd kan als een repeterende film terugkomen in je hoofd en je dagelijks leven beïnvloeden. Misschien kun je niet meer goed slapen, merk je dat je over-alert bent, je onrustig voelt, schrikachtig, depressieve gevoelens en/of negatieve gedachten hebt, heb je nergens zin in, pieker je veel en ben je erg vermoeid. Het kan ook zijn dat je snel boos en geïrriteerd bent of je moeilijk kunt concentreren. Nachtmerries waarin je de traumatische ervaring opnieuw beleeft komt ook vaak voor. Traumatische gebeurtenissen hebben een zeer nadelige invloed op hoe je je voelt en hoe het met je gaat. De nare ervaring(en) en traumatische gebeurtenissen noemen we ook wel een (psycho)trauma. Met een traumabehandeling kun je trauma verwerken, zodat je er minder of geen last en hinder meer van hebt. Lees verder

@Therapy

@Therapy biedt de mogelijkheid om vanachter je eigen PC of laptop therapie te ontvangen op verschillende gebieden. Voordelen hiervan zijn onder andere dat je zelf het tijdstip kunt bepalen waarop je met je therapie bezig wilt zijn en je hoeft de therapeut niet te bezoeken en dus ook niet te reizen, dit bespaart kosten.
Lees verder

Begeleiding (PGB / WMO)

Soms is het (even) nodig om begeleiding te ontvangen in je eigen woonsituatie of wanneer je in een tijdelijk opvangvoorziening verblijft. Jij verdient tijd en aandacht om op een passende manier begeleid te worden. Daarom help ik jou graag met de dagelijkse gang van zaken. Met als doel dat je zo zelfstandig mogelijk (weer) deel kunt nemen aan het leven in jouw eigen woonomgeving.
Lees verder

Emotioneel misbruik/mishandeling

Wanneer je in een relatie ervaart dat er ernstig misbruik gemaakt wordt van jou als persoon, dan kan het zijn dat je te maken hebt iemand met (trekken/kenmerken van) een narcistische persoonlijkheid. Een persoon met (trekken/kenmerken van) een narcistische persoonlijkheid zal alles in het werk stellen om jou door beïnvloeding te overtuigen van een zaak in zijn/haar voordeel. Ze gaan meestal plannend te werk om hun doelen te bereiken. Dit noemen we manipulatie.
Lees verder