Tarieven

Praktijk Zijnvol is aangesloten bij beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG), registerlid VPMW. Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de koepelorganistie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), is CPION erkend en voldoet aan de PLATO-eisen. De meeste zorgverzekeraars zullen hierdoor overgaan tot een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 

Wanneer er onduidelijkheden zijn over een eventuele vergoeding schroom dan niet om navraag te doen bij je zorgverzekeraar.

Tarieven:

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en daarmee kosteloos.
Intake -en behandelconsulten: € 75,-. Bij een inkomen onder of op bijstandsniveau € 60,-.

Partner-relatietherapie en gezinsgesprekken: € 85,-. Bij een inkomen onder of op bijstandsniveau € 70,-.

Telefonische consulten per half uur: € 30,-.

@Therapy (hulpverlening middels mailcontact): € 35,- per door mij verzonden mail

De bedragen zijn inclusief de tijd die ik besteed aan voorbereiding, verslaglegging en eventuele verdere administratieve tijd en correspondentie.

De bedragen zijn exclusief eventuele reistijd bij huisbezoek. Hiervoor wordt € 0,23 per kilometer in rekening gebracht.

  • Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Deze tarieven gelden voor particulieren en wanneer de kosten niet door bijv. de werkgever worden vergoed. Voor cliënten met alleen een basisverzekering en een inkomen onder bijstandsniveau, hanteer ik het zogenaamde ’tarief-naar-inkomen’ op basis van draagkracht. Ik wil hierbij rekening houden met ieders persoonlijke situatie. In onderling overleg zullen we hier dan afspraken over maken.

Vergoedingen:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten voor psychosociale therapie gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe je verzekerd bent. Je betaalt dan géén eigen risico. Hoeveel er vergoed wordt is afhankelijk van het aanvullend pakket waarvoor je verzekerd bent. Check altijd je polis of bij je zorgverzekeraar. Aan het overzicht zijn geen rechten te ontlenen

Hulpverlening in de vorm van ondersteunende begeleiding middels een Persoon Gebonden Budget (PGB) kan wanneer er al een PGB aanwezig is. Wanneer er (nog) geen PGB is, maar er wel aanwijzingen zijn om hiervoor in aanmerking te komen, dan kun je je laten informeren bij het WMO-loket van je eigen gemeente.

Andere mogelijkheden zijn:

  • De diaconie van jouw kerkelijke gemeente
  • Werkgever – is dikwijls bereid om te investeren in het kader van Persoonlijke Ontwikkeling en het voorkomen van ziekte en ziekteverzuim.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden staan uitgebreid beschreven in het document ‘Algemene voorwaarden’ (te vinden onder tabblad ‘kwaliteit en privacy’).

Uitgelicht: Facturen worden op de dag en meteen na het consult via mail verstuurd met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen.

Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, dat wil zeggen op werkdagen 24 uur voor de afspraak, zullen volledig volgens het afgesproken tarief en behandelovereenkomst in rekening worden gebracht. Bij verhindering van afspraken op maandag dienen deze op vrijdag te worden afgezegd.

Aansprakelijkheid

Wanneer je een klacht hebt of je bent naar jouw oordeel onzorgvuldig of verkeerd door mij behandeld, dan kun je een klacht indienen. De klachtenbrochure en procedure is te downloaden via de website van de NFG. Alles rondom klachten en aansprakelijkheid staat uitgebreid beschreven in het document ‘Algemene voorwaarden’ (te vinden onder tabblad ‘kwaliteit en privacy’).

Tarieven zakelijk

Therapeutische behandeling/begeleiding op maat: op basis van offerte.

Advisering, workshops en lezingen: op aanvraag en op basis van offerte.

Voor eventuele reistijd (op locatie) wordt € 0,30 per kilometer in rekening gebracht.