Gefaseerde tariefverhoging

Om praktijk te kunnen houden heb ik rekening te houden met kosten. Deze kosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen en zullen ook het komende jaar opnieuw stijgen. Dit door o.a. door de invoering van een nieuwe wet vanuit de overheid en zorgverzekeraars, de zgn. WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders, een wet die toeziet op de kwaliteit van zorgaanbieders). Daarnaast stijgen de verplichte bij -en nascholingsdagen en opleidingen én is er een stijging van de gebruikelijke overheadkosten zoals kosten voor licenties, beroepsvereniging(en) etc.

Uiteindelijk komt het allemaal ten goede van jou als cliënt, maar zal het betaald moeten worden.

Daarom met ingang van 01-11-2021 een stijging van € 2,50 per consult en met ingang van 01-05-2022 eveneens een stijging van € 2,50 per consult. Een totale stijging van € 5,-.

De tarifering ziet er hiermee als volgt uit:

  • Een 1e kennismakingsgesprek is vrijblijvend en blijft daarmee kosteloos.
  • M.i.v. 01-11-2021: Intake -en behandelconsulten: € 67,50. Bij een inkomen onder of op bijstandsniveau € 52,50.
  • M.i.v. 01-05-2022: Intake -en behandelconsulten: € 70,-. Bij een inkomen onder of op bijstandsniveau € 55,-.
  • M.i.v. 01-11-2021: Partner-relatietherapie en gezinsgesprekken: € 75,- per consult. Bij een inkomen onder of op bijstandsniveau € 60,-.
  • M.i.v. 01-05-2022: Partner-relatietherapie en gezinsgesprekken: € 77,50 per consult. Bij een inkomen onder of op bijstandsniveau € 62,50.
  • Telefonische consulten per half uur blijven € 25,-.
  • M.i.v. 01-11-2021: @Therapy (hulpverlening middels mailcontact): € 27,50 per door mij verzonden mail.
  • M.i.v. 01-05-2022: @Therapy (hulpverlening middels mailcontact): € 30,- per door mij verzonden mail.