Privacywetgeving

De nieuwe Privacywetgeving onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Ook praktijk Zijnvol zal daar op alle onderdelen aan moeten voldoen. Persoonlijk vind ik het een goede zaak dat de privacy van mensen in alle omstandigheden is gewaarborgd.

Wellicht goed om als cliënt, verwijzer, geïnteresseerde of betrokkene te weten, dat ik voor de praktijk er alles aan doe en heb gedaan om hieraan te voldoen. Zo is bijvoorbeeld de website beveiligd voor hackers en daarmee zal een contactformulier die vanaf de website verstuurd wordt volledig beschermd bij mij binnenkomen.