Wachtlijst

Door een toestroom van aanmeldingen is er een wachtlijst ontstaan van ± een half jaar tot een jaar. Zelf ervaar ik het als erg vervelend om op dit moment niet aan de vraag te kunnen voldoen. Door de lange wachttijd die er nu is ontstaan zal ik, tot de wachtlijst is ingelopen, geen nieuwe aanmeldingen kunnen aannemen. Zodra dit weer mogelijk is zal ik dit via de gebruikelijke bronnen laten weten.